Pika­linkit palve­luiden pariin

Voit tehdä oirear­vion Omaolo.fi –verk­ko­pal­ve­lussa – saat arvion hoidon tarpees­tasi ympäri vuoro­kauden.
Löydät puhe­lin­nu­merot Etelä-Karjalan hyvin­voin­tia­lueen palve­luihin suoraan alta – otsi­koita klik­kaa­malla pääset siir­ty­mään lisätietoihin.

Hae sivus­tolta

Voit hakea esimer­kiksi palvelua, oiretta tai toimipistettä.

Jos etsit henkilöä siirry yhteys­tiedot sivulle

Ajan­koh­taiset aiheet

Osal­listu ja anna panok­sesi stra­te­gia­työhön liit­tyvän kyselyn avulla

Meida­tie­dot­teet

Häiriö­tie­dot­teet